Aktualności

14.08.2020 r.

Rozpoczęcie roku pracy żłobka  nr 8 w reżimie sanitarnym

Na czas epidemii zawieszone zostają:

- zajęcia dodatkowe

-zebrania z rodzicami i rady rodziców

-uroczystości

- bezpośrednie konsultacje

  1. W dniach 17-26 08.2020r.- podpisywanie umów z rodzicami z grup adaptacyjnych i omawianie spraw organizacyjnych.
  2. Sprawy bieżące dla rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka będą omawiane drogą telefoniczną z kierownikiem żłobka w miarę potrzeb indywidualnych.
  3. Powołanie Rady Rodziców:

Skład Rady Rodziców  zostanie powołany drogą indywidualnych zgłoszeń. Rodzice proszeni są o składanie pisemnych deklaracji bezpośrednio do kierownika drogą telefoniczną  do dnia 27.08.2020 r.

Protokół z wyłonionym składem Rady Rodziców zostanie przedstawiony wszystkim  rodzicom do akceptacji.

  1. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

31.08.2020r. powołana  Rada Rodziców ustali Regulamin Rady Rodziców i ogólne zasady działalności finansowej  w tym  składkę miesięczną na fundusz Rady Rodziców na rok 2020/2021


08.10.2019 r.

Spotkanie z teatrem

 

15.10.19 r.   "Spotkanie z jesienią "  godz. 10.30

13.11.19 r.   "Zabawy z wróżkami  "  godz. 10.30

 

Zdjęcia z profesjonalnym fotografem

18.10.19 (piątek) -  kalendarz od godz. 9.00

19.11.19 (wtorek) - kartki na Boże Narodzenie +zdjęcia portretowe

 

Koncerty muzyczne w 2019 r.

27  wrzesień        "Wakacje z gitarą".

25  październik    "Kolory jesieni ".

22  listopad          "Muzyczne kropelki "

20 grudzień         "Przybieżeli kolędnicy "

 

Pozdrawiamy żłobek nr 8


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
630-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej  -przelewem.

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

67 1560 0013 2006 3850 0000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

06 1560 0013 2006 7954 8000 0001