Aktualności

22.08.2023 r.

        Żłobek odwiedził „Dentobus” , czyli mobilny gabinet stomatologiczny w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Dzieci miały przeprowadzony przegląd jamy ustnej pod kątem wskazań do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego oraz ewentualnej profilaktyki stomatologicznej.


30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

42 1240 1037 1111 0011 0916 088002.02.2021 r.


18.12.2020 r.


9.12.2020 r.

Mikołajki w grupie II


7.12.2020 r.

Ubieramy choinkę

W tym roku ubieramy jedną choinkę, która rośnie przed żłobkiem. Zachęcam Państwa do czynnego włączenia się  do dekorowania ozdobami naturalnymi(szyszki, suszone owoce bądź styropianowe bombki), aby nasza choinka była piękna.

Mikołajki

Mimo pandemii  Mikołaj zapowiedział swoją wizytę  w naszym  żłobku.

  • 12.2020r.(piątek) gościł w grupie I i grupie II
  • 12 2020r. ( poniedziałek) odwiedził grupę III.

Zdjęcia z  tej wizyty będą umieszczone na stronie w najbliższym czasie.


02.12.2020 r.


10.11.2020 r.


30.10.2020 r.


14.08.2020 r.

Rozpoczęcie roku pracy żłobka  nr 8 w reżimie sanitarnym

Na czas epidemii zawieszone zostają:

- zajęcia dodatkowe

-zebrania z rodzicami i rady rodziców

-uroczystości

- bezpośrednie konsultacje

  1. W dniach 17-26 08.2020r.- podpisywanie umów z rodzicami z grup adaptacyjnych i omawianie spraw organizacyjnych.
  2. Sprawy bieżące dla rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka będą omawiane drogą telefoniczną z kierownikiem żłobka w miarę potrzeb indywidualnych.
  3. Powołanie Rady Rodziców:

Skład Rady Rodziców  zostanie powołany drogą indywidualnych zgłoszeń. Rodzice proszeni są o składanie pisemnych deklaracji bezpośrednio do kierownika drogą telefoniczną  do dnia 27.08.2020 r.

Protokół z wyłonionym składem Rady Rodziców zostanie przedstawiony wszystkim  rodzicom do akceptacji.

  1. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

31.08.2020r. powołana  Rada Rodziców ustali Regulamin Rady Rodziców i ogólne zasady działalności finansowej  w tym  składkę miesięczną na fundusz Rady Rodziców na rok 2020/2021


08.10.2019 r.

Spotkanie z teatrem

 

15.10.19 r.   "Spotkanie z jesienią "  godz. 10.30

13.11.19 r.   "Zabawy z wróżkami  "  godz. 10.30

 

Zdjęcia z profesjonalnym fotografem

18.10.19 (piątek) -  kalendarz od godz. 9.00

19.11.19 (wtorek) - kartki na Boże Narodzenie +zdjęcia portretowe

 

Koncerty muzyczne w 2019 r.

27  wrzesień        "Wakacje z gitarą".

25  październik    "Kolory jesieni ".

22  listopad          "Muzyczne kropelki "

20 grudzień         "Przybieżeli kolędnicy "

 

Pozdrawiamy żłobek nr 8


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
630-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej  -przelewem.

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

42 1240 1037 1111 0011 0916 0880

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

06 1560 0013 2006 7954 8000 0001