Aktualności

02.02.2021 r.


18.12.2020 r.


9.12.2020 r.

Mikołajki w grupie II


7.12.2020 r.

Ubieramy choinkę

W tym roku ubieramy jedną choinkę, która rośnie przed żłobkiem. Zachęcam Państwa do czynnego włączenia się  do dekorowania ozdobami naturalnymi(szyszki, suszone owoce bądź styropianowe bombki), aby nasza choinka była piękna.

Mikołajki

Mimo pandemii  Mikołaj zapowiedział swoją wizytę  w naszym  żłobku.

  • 12.2020r.(piątek) gościł w grupie I i grupie II
  • 12 2020r. ( poniedziałek) odwiedził grupę III.

Zdjęcia z  tej wizyty będą umieszczone na stronie w najbliższym czasie.


02.12.2020 r.


10.11.2020 r.


30.10.2020 r.


14.08.2020 r.

Rozpoczęcie roku pracy żłobka  nr 8 w reżimie sanitarnym

Na czas epidemii zawieszone zostają:

- zajęcia dodatkowe

-zebrania z rodzicami i rady rodziców

-uroczystości

- bezpośrednie konsultacje

  1. W dniach 17-26 08.2020r.- podpisywanie umów z rodzicami z grup adaptacyjnych i omawianie spraw organizacyjnych.
  2. Sprawy bieżące dla rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka będą omawiane drogą telefoniczną z kierownikiem żłobka w miarę potrzeb indywidualnych.
  3. Powołanie Rady Rodziców:

Skład Rady Rodziców  zostanie powołany drogą indywidualnych zgłoszeń. Rodzice proszeni są o składanie pisemnych deklaracji bezpośrednio do kierownika drogą telefoniczną  do dnia 27.08.2020 r.

Protokół z wyłonionym składem Rady Rodziców zostanie przedstawiony wszystkim  rodzicom do akceptacji.

  1. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

31.08.2020r. powołana  Rada Rodziców ustali Regulamin Rady Rodziców i ogólne zasady działalności finansowej  w tym  składkę miesięczną na fundusz Rady Rodziców na rok 2020/2021


08.10.2019 r.

Spotkanie z teatrem

 

15.10.19 r.   "Spotkanie z jesienią "  godz. 10.30

13.11.19 r.   "Zabawy z wróżkami  "  godz. 10.30

 

Zdjęcia z profesjonalnym fotografem

18.10.19 (piątek) -  kalendarz od godz. 9.00

19.11.19 (wtorek) - kartki na Boże Narodzenie +zdjęcia portretowe

 

Koncerty muzyczne w 2019 r.

27  wrzesień        "Wakacje z gitarą".

25  październik    "Kolory jesieni ".

22  listopad          "Muzyczne kropelki "

20 grudzień         "Przybieżeli kolędnicy "

 

Pozdrawiamy żłobek nr 8


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
630-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej  -przelewem.

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

67 1560 0013 2006 3850 0000 0001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

06 1560 0013 2006 7954 8000 0001