Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 8

ul. Starorudzka 5/7 Łódź 93-403

Kierownik Żłobka: Dorota Bartczak

e-mail: kierownik.zlobek8@mzz.lodz.pl

tel:. 42 683-25-02, 515-062-473