Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 10

ul. Karolewska 70/76 Łódź 90-560

Kierownik Żłobka: Sylwia Kucharska

e-mail: kierownik.zlobek10@mzz.lodz.pl

tel:. 42 686-94-98, 515-062-474