Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 15

ul. Wapienna 29 Łódź 91-087

Kierownik Żłobka: Anna Berggren

e-mail: kierownik.zlobek15@mzz.lodz.pl

tel:. 42 651-36-43, 515-062-479