Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

13 1240 1037 1111 0011 0912 3087


23.03.2021 r.


21.01.2021 r.


21.12.2020 r.


15.12.2020 r.


27.11.2020 r.


19.08.2020 r.

Wspomnienia z roku 2019/2020


09.04.2020 r.

Drodzy Rodzice,

Z  okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy życzyć Wam aby ten świąteczny czas był wypełniony radością, nadzieją i miłością.

Pogody w sercu, uśmiechu na twarzy oraz oczywiście
mokrego Dyngusa

życzą

Pracownicy Żłobka nr 26

Ponieważ w aktualnej sytuacji nie możemy korzystać z tej piękniej wiosennej pogody, a wszyscy wiemy, że energia dzieci bywa niespożyta dlatego w zakładce „Dla Rodziców” proponujemy Państwu jak można miło, kreatywnie, a do tego z korzyścią dla rozwoju Waszych Dzieci spędzić wspólnie czas bez wychodzenia z domu.

Życzymy udanej zabawy 


30.03.2030 r.


10.02.2020 r.

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż w roku 2020 żłobek nr 26 będzie świadczył opiekę w obu miesiącach wakacyjnych. Nie mniej plan miejsc na każdy miesiąc zmniejsza się o połowę.

Zgodnie z regulaminem porządkowym żłobka §3 pkt 2 ”W miesiącach wakacyjnych żłobek pracuje w ½ planu miejsc.”

W związku z powyższym prosimy o deklarowanie, w jakim miesiącu dziecko będzie korzystało z opieki w placówce.

Dziękujemy serdecznie15.10.2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w naszym żłobku odbywają się następujące  zajęcia dodatkowe

PONIEDZIAŁKI

Zajęcia umuzykalniające

przy akompaniamencie gitary, ukulele, bębnów djembe.

w grupie II (młodszej - dół) o godz. 9.00

w grupie I (starszej- góra) o godz. 9.30

 ŚRODY

Warsztaty edukacyjne z psychologiem

Godz. 10.30

Spotkania w małych, kameralnych podgrupach mają na celu m.in. rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej u dzieci,  ćwiczenie koncentracji uwagi, wzbogacenie wiedzy o otaczającym dzieci świecie, rozwój mowy,  ćwiczenie umiejętności społecznych.

CYKLICZNIE

Informacja o konkretnej dacie i godzinie zawsze jest udostępniona na tablicy informacyjnej obok wejścia do grupy.

W każdym miesiącu odbywają się u nas „Audycje muzyczne” związane m.in. z porą roku, świętami czy np. karnawałem.

Natomiast zamiennie (w każdym miesiącu inne spotkanie) dzieci uczestniczą w zajęciach z pedagogiki cyrkowej, warsztatach sensorycznych, spektaklach teatralnych oraz dogoterapii.


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające, rytmika, warsztaty teatralne.

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

13 1240 1037 1111 0011 0912 3087

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

17 1560 0013 2006 7765 9000 0001