Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 26

ul. Sprinterów 11 Łódź 94-002

Kierownik Żłobka: Katarzyna Oryńska-Jabłońska

e-mail: kierownik.zlobek26@mzz.lodz.pl

tel:. 42 686-75-98, 515-062-490