Dla rodziców

     Żłobek mieści się w dzielnicy Łódź – Polesie na osiedlu Retkinia Południe przy al. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 102 w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 19, lodowiska, Pałacu Młodzieży.

     Jest budynkiem wolno stojącym, jednopiętrowym dużym z ogrodem i placem zabaw, położonym wśród zieleni.  Wszystkie pomieszczenia są przestronne, duże i słoneczne. Każda z grup posiada: przestronne bawialnie, jadalnie, sypialnie, łazienki (przystosowane
do wzrostu dzieci) i szatnie.

     Żłobek przystosowany jest dla 80-ciu dzieci, które przebywają w trzech grupach wiekowych. W grupie pierwszej opiekujemy się dziećmi, które ukończyły pierwszy rok życia, do grupy drugiej przyjmujemy dzieci od 19 miesiąca do 2,5 roku a do grupy trzeciej uczęszczają dzieci powyżej 2,5 roku do 3 lat.

     Pobyt dziecka w żłobku to uzupełnienie życia rodzinnego. Pierwszą rozmowę z rodzicami podejmuje kierownik. Zapoznaje rodziców z warunkami pobytu dziecka w żłobku: wymaganą dokumentacją, przedstawia regulamin porządkowy, zapoznaje z opłatami. Odpowiada szczegółowo na pytania rodziców, wyjaśnia wątpliwości.

     Podstawą naszej codziennej pracy z dziećmi jest Koncepcja Towarzyszenia dziecku w rozwoju opisana w projekcie pedagogicznym pt. „Towarzyszenie dziecku i jego rodzinie w Żłobku nr 28”, który jest dokumentem placówki pokazującym w jaki sposób zespół pedagogiczny realizuje założenia pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zasadniczym elementem towarzyszenia jest umiejętność wychowawców  polegająca na byciu „obok-równolegle do dziecka”. Codziennie koncentrujemy naszą uwagę na dziecku. Wiemy, iż każde dziecko ma swoje własne tempo rozwoju. Oznacza to, że nie możemy zmieniać kierunku rozwoju małego dziecka na tyle, na ile jest to możliwe. Jedno dziecko wykonuje coś w taki sposób, a inne wypróbowuje inny pomysł. Dziecko eksperymentując widzi efekty swoich działań. Uczy się danej czynności. Cały zespół pedagogiczny akceptuje dziecko takim, jakim jest. Codziennie tworzymy atmosferę pogody, spokoju, życzliwości i poszanowania godności osobistej dziecka. Przygotowujemy otoczenie do zabawy w taki sposób aby było uporządkowane i zagospodarowane w czytelny sposób dla każdego dziecka. Pomagamy dziecku w nabywaniu autonomii. Cały czas obserwujemy dziecko. Bawimy się wspólnie z dziećmi w małych grupach, cieszymy się ich obecnością, jesteśmy spontaniczne. Dzieci są blisko nas, jeżeli zechcą mogą się przytulić. Pomagamy dzieciom, ale ich nie wyręczamy. Szanujemy pracę dziecka, dajemy mu czas do zakończenia danej czynności.

     W codziennej pracy opiekunowie tworzą warunki do swobodnej zabawy, dbają o bezpieczeństwo, otaczają dziecko uwagą, obserwują. Zabawa małego dziecka jest jego sposobem bycia w świecie ludzi oraz przedmiotów. To wszystkie czynności bawiące, cieszące dziecko, pozwalające przyjemnie spędzić czas, pomagające poznać rzeczywistość. W okresie letnim proponujemy dzieciom zabawy w ogrodzie i na tarasach. Do dyspozycji dzieci mają różnego rodzaju zabawki ogrodowe, min.: zjeżdżalnie, drabinki, piaskownicę, samochody- jeździki.

     Jadłospis opracowuje dietetyk. Udostępniany jest rodzicom na tablicy informacyjnej przy każdej grupie. Uwzględniamy wszelkiego rodzaju diety zalecane przez lekarza. Tworzymy dziecku warunki do wspólnego spożywania i celebrowania posiłków. Pamiętamy o estetyce podawania dań. Małemu dziecku pomagamy w spożywaniu posiłku, starsze dziecko zachęcamy do samodzielnego jedzenia, ale go nie wyręczamy.

Godziny otwarcia żłobka:

Żłobek jest czynny w godzinach 600-1730 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Termin odpłatności:

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numery rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie:

36 1240 1037 1111 0011 0912 3061

Numery rachunku bankowego Funduszu Rady Rodziców:

87 1560 0013 2006 7713 7000 0001