Aktualności

30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

43 1240 1037 1111 0011 0912 3032


21.10.2021 r.


22.09.2021 r.

Witamy w nowym roku żłobkowym


02.07.2021 r.

Zakończenie roku żłobkowego

Dzień Taty


07.06.2021 r.

Zabawy i urodziny w naszym żłobku


02.06.2021 r.

Dzień Dziecka


02.06.2021 r.

Dzień mamy


13.05.2021 r.


28.04.2021 r.



15.03.2021 r.


19.02.2021 r.

Bal karnawałowy


04.02.2021 r.



22.01.2020 r.

Dzień Babci i Dziadka


14.01.2021 r.


28.12.2020 r.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem


22.12.2020 r.


18.12.2020 r.

Świąteczny czas w naszym żłobku


27.11.2020 r.

Dzień Pluszowego Misia


10.11.2020 r.

Jesień w naszym żłobku