Aktualności

Dziecko w żłobku:

w cyklu żłobkowego,  codziennego rytmu dnia, dzieci spędzają aktywnie czas w trakcie zabaw swobodnych  i inspirowanych.

Dodatkowo, dzieci biorą udział w zajęciach umuzykalniających, w przedstawieniach teatralnych i w koncertach muzyki poważnej.       

O właściwe  wyżywienie małego dziecka odpowiadają pracownice pionu żywienia: kucharka – przyrządzająca posiłki w kuchni żłobkowej i dietetyczka – dbająca o zapewnienie dzieciom  pełnowartościowej diety.

Dzieci, do odpoczynku południowego, mają do dyspozycji sypialnie, jako oddzielne pomieszczenia, wyposażone w leżaki z pościelą.

Żłobek posiada ogródek, z którego dzieci korzystają przy sprzyjających warunkach pogodowych.

 

Godziny pracy żłobka:

od 600 do 1700 ,

od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

 

Odpłatność za żłobek:

  • opłata stała za pobyt dziecka w żłobku stanowi 12% minimalnego wynagrodzenia i w 2019 roku wynosi 270,00 zł. (na drugie i kolejne dziecko opłata wynosi 50% opłaty stałej tj. 135,00 zł). Opłata ta nie podlega żadnym odpisom.
  • opłata za wyżywienie: dzienna stawka żywieniowa za cztery posiłki wynosi 4,00 zł i w każdym miesiącu mnożona jest przez ilość dni roboczych. Z tytułu wyżywienia, rodzicom/opiekunom  przysługuje odpis za  nieobecność dziecka w placówce  trwającą nieprzerwanie minimum 4 dni w danym miesiącu. Wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od liczby posiłków uzgodnionej  z kierownikiem żłobka przez rodziców/opiekunów dziecka.
  • składka na Fundusz Rady Rodziców jest podstawą opłacania dzieciom zajęć dodatkowych, przedstawień, koncertów, zakupu zabawek, pomocy do zajęć i upominków, a także pozwala na odpowiednie funkcjonowania placówki.

Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 10-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

91 156 000 132 006 385 760 000 001

Numer rachunku bankowego fundusz Rady Rodziców

89 156 000 132 006 775 960 000 001