Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 16

ul. Zachodnia 55 A Łódź 91-063

Kierownik Żłobka: Emilia Ćuković

e-mail: kierownik.zlobek16@mzz.lodz.pl

tel:. 42 633-08-90, 515-062-480