Aktualności

17.08.2023 r.

        Żłobek odwiedził „Dentobus” , czyli mobilny gabinet stomatologiczny w celu przeprowadzenia bezpłatnych badań w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Dzieci miały przeprowadzony przegląd jamy ustnej pod kątem wskazań do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego oraz ewentualnej profilaktyki stomatologicznej.


19.09.2021 r.

W dniu 30.09.2022 o godzinie 10:30 odbędzie się audycja muzyczna dla dzieci.
Zapraszamy


30.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie  Art. 53. ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym . Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uprzejmie informuje rodziców korzystających z usług placówek żłobkowych o obowiązku przekazania danych do kierowników żłobków :

„ Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2)  daty urodzenia rodziców;

3)  numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy ”


Informujemy że od dnia 01.01.2022 roku będzie obowiązywać nowy numer rachunku bankowego na wpłaty za pobyt dziecka w  żłobku - miesięczna opłata stała i opłata za wyżywienie. Rachunek na fundusz Rady Rodziców pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego opłata stała i wyżywienie

20 1240 1037 1111 0011 0912 3058


16.09.2021 r.

         Zapraszam Państwa na zebranie, spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, proszę o zachowanie dystansu, obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.  Na zebranie przychodzi 1 rodzic bez dziecka.

Terminy zebrań:

Grupa II- Biedronki - 17.09.2021 godz. 16:00

Grupa I - Zajączki - 20.09.2021 godz. 16:00

Grupa II I - Słoneczka 21.09.2021 godz. 16:00

Z poważaniem,

Agnieszka Czaplińska


28.12.2020 r.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący 2021 rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Pracownicy żłobka 29


10.04.2020 r.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei dla każdego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech ten wyjątkowy świąteczny czas
 da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...


Zajęcia dodatkowe:

W Żłobku w ramach zajęć dodatkowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające.
Rytmika, gimnastyka korekcyjna,

Godziny otwarcia żłobka:
600-1730 pn. – pt. (z wyłączeniem dni świątecznych)

Termin odpłatności:
Opłaty za żłobek uiszczane są z góry do 5-tego każdego miesiąca w formie bezgotówkowej (przelewem).

Numer rachunku bankowego opłata stała i żywienie

20 1240 1037 1111 0011 0912 3058

Numer rachunku bankowego fundusz Rady rodziców

98 1560 0013 2006 7321 1000 0001