Kontakt

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

Żłobek nr 29

ul. Gogola 9 Łódź 92-513

Kierownik Żłobka: Agnieszka Czaplińska

e-mail: kierownik.zlobek29@mzz.lodz.pl

tel:. 42 673-00-63, 515-062-493